GRAPHIC DESIGN

branding

ritokei no.17

ritokei No.15-16

ritokei No.14

ritokei No.12 13

ritokei no.9-11

gu-pa

tokoname

ritokei No.5-8

ritokei no.03

ritokei no.03

ritokei no.02

ritokei no.01

ritokei no.00

identitiy

gu-pa _ face pop up card

ritokei no.17

ritokei No.15-16

MASHUP AWARDS 11

ritokei No.14

material design exhibition

canvas

imaginature

ritokei No.12 13

tokoname store

umiyamakawa shinbun

suwari no mori

ritokei no.9-11

WA!SK app

gu-pa

tokoname

ritokei No.5-8

mha

thiE

WA!SK

ritokei no.03

shimabooks

ritokei no.03

ritokei no.02

play pad

Entertainment-Kick logo

ritokei no.01

ritokei no.00

paper material

sign

material design exhibition

tokoname store

iroha exhibition

suwari no mori